Systemvedlikehold 2017

Følgende søndager i 2017 vil vi ha vedlikehold av vårt datasystem. Systemtet vil bli stengt i utgangspunktet hele dagen, men blir satt opp igjen så fort vi er ferdig.

  • Søndag 29. oktober - systemet tilgjengelig fra kl. 10:00
  • Søndag 5. november - stengt hele dagen
  • Søndag 10. desember
Det vil bli lagt ut melding i forkant hvor vi informerer om når systemet blir tatt ned og hvor lenge vi beregner at systemet er utilgjengelig.