Tilkobling/print AD etter flytting

Hvis utskrift eller tilkobling til AD klienten ikke fungerer etter flyttingen i helgen 13. - 14. mai må flg. sjekkes/rettes:

AD klienten skal adresseres til VSE.AUTODATA.NO eller VSE2.AUTODATA.NO.
Alle printere som ikke er lagt over til ADprint vil ikke virke etter omleggingen